Gamba ni jalada la wanyama (k.m. samaki, mjusi n.k.) au mti (gome).

Magamba ya samaki
Gamba la mti au gome