Makala hii kuhusu "Jaribio1" inatumia neno (au maneno) ambalo si kawaida na matumizi yake ni jaribio la kutafsiri neno (au maneno) la asili {{{maneno_ya_asili}}} kutoka lugha ya {{{lugha}}}. Neno (au maneno) la jaribio ni {{{maneno_ya_jaribio}}}.
Wasomaji wanaombwa kuchangia mawazo yao kwenye ukurasa wa majadiliano ya makala.

Kamusi za Kiswahili ama zinatofautiana kuhusu matumizi ya neno hili au hazieleweki au hazina neno kwa jambo linalojadiliwa.

Unapotumia kigezo hiki andika "{{Jaribio| maneno_ya_asili = mfano wa 1, mfano wa 2 | lugha = lugha ya mfano | maneno_ya_jaribio = mfano wa 3, mfano wa 4}}" na utapata

Makala hii kuhusu "Mfano" inatumia neno (au maneno) ambalo si kawaida na matumizi yake ni jaribio la kutafsiri neno (au maneno) la asili mfano wa 1, mfano wa 2 kutoka kwa lugha ya lugha ya mfano. Neno (au maneno) la jaribio ni mfano wa 3, mfano wa 4.

Wasomaji wanaombwa kuchangia mawazo yao kwenye ukurasa wa majadiliano ya makala.
Kamusi za Kiswahili ama zinatofautiana kuhusu matumizi ya neno hili au hazieleweki au hazina neno kwa jambo linalojadiliwa.