hr Ovaj korisnik govori hrvatski kao materinski jezik.