Tofauti kati ya marekesbisho "Stadi za maisha"

128 bytes added ,  mwaka 1 uliopita
no edit summary
(Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '=Stadi za maisha= Maisha ni muambatano wa muda pamoja na matukio,hivyo ni muhimu kufahamu kuwa muda unavyozidi kwenda ndipo kiumbe hai kinapata nafasi ya kupita...')
 
No edit summary
='''Stadi za maisha=''' ni maarifa yanayotarajiwa kumsaidia mtu kuishi vema.
 
Maisha ni muambatano wa muda pamoja na matukio,hivyo ni muhimu kufahamu kuwa muda unavyozidi kwenda ndipo kiumbe hai kinapata nafasi ya kupita katika matukio mbali mbali yaliyo mazuri na mabaya na yote huitaji hekima na maarifa katika kuyapitia hususan yaliyo mabaya.
==Ufafanuzi==
Nikinukuu msemo wa lugha ya kiswahili unaosema kuwa "KUISHI KWINGI NI KUONA MENGI" maana halisi ni kuwa mtu aliyemtangulia mwenzake kiumri anakuwa na uzoefu mkubwa sana kwasababu ya mambo ambayo amekwisha kuyaona ni mengi katika kuishi kwake na kupitia uzoefu huo ndiyo mtu huyo anapata mbinu nyingi za kumwezesha yeye kukabiliana na nyakati zote katika maisha yake.
[[Maisha]] ni muambatano wa [[muda]] pamoja na matukio, hivyo ni muhimu kufahamu kuwa muda unavyozidi kwenda ndipo kiumbe[[kiumbehai]] hai kinapatakinapopata nafasi ya kupita katika matukio mbali mbalimbalimbali yaliyo mazuri na mabaya, naamayo yote huitajihuhitaji [[hekima]] na maarifa katika kuyapitia hususan yaliyo mabaya.
Haina maana ya kwamba mtu mwenye umri mdogo kwasababu ya kuwa na uzoefu mdogo wakimaisha basi anapaswa kukosa busara na hekima za kumwezesha yeye kuishi vizuri.
 
swali:JE MTOTO MDOGO AU KIJANA ANAWEZAJE KUWA NA HEKIMA KAMA ZA MTU MZEE?
NikinukuuKuna msemo wa [[lugha]] ya kiswahili[[Kiswahili]] unaosema kuwa "KUISHIKuishi KWINGIkwingi NIni KUONAkuona MENGImengi": maana halisi ni kuwa mtu aliyemtangulia mwenzake kiumri anakuwa na uzoefu mkubwa sana kwasababukwa yasababu mambo ambayo amekwisha kuyaona ni mengi katika kuishi kwake. na kupitiaKupitia uzoefu huo ndiyondivyo mtu huyo anapata [[mbinu]] nyingi za kumwezesha yeye kukabiliana na nyakati zote katika maisha yake.
jibu:NI KUPITIA KUJIFUNZA STADI ZA MAISHA. ambazo ni kama zifuatazo.
 
# STADI BINAFSI.
Haina maana ya kwamba mtu mwenye [[umri]] mdogo, kwasababukwa sababu ya kuwa na uzoefu mdogo wakimaishawa kimaisha, basi anapaswa kukosa [[busara]] na hekima za kumwezesha yeye kuishi vizuri.
# STADI ZA KIJAMII.
 
# STADI ZA MAAMUZI SAHIHI.
[[Mtoto]] au [[kijana]] anaweza kuwa na hekima kama ya [[mzee]] kwa kujifunza stadi za maisha ambazo ni kama zifuatazo:
# Stadi binafsi
# Stadi za kijamii
==stadi# Stadi za maamuzi sahihi==
 
==Stadi binafsi==
Hizi ni mbinu au kanuni amabazoambazo zinamwezesha mhusika kuwa na uwezo mkubwa wa kujitambua yeye mwenyewe, kwanza kiundani zaidi, kwa maana ya [[hisia]], uwezo, madhaifu na nafasi yake katika [[jamii]].stadi Stadi binafsi ni muhimmuhimU sana kwa sababu zinamwezesha mhusika huyo kujijengea hali ya kujiamini kutokana na kuitambua thamani yake katika jamii inayomzunguka.
 
ili kuwa bora katika stadi binafsi mhusika anapaswa kuwa na uwezo katika vitu vifuatavyo.
===Ili kuwa bora katika stadi binafsi mhusika anapaswa kuwa na uwezo katika vitu vifuatavyo: kujitambua, kutambua mahitaji na kuweka malengo katika maisha===.
 
==Stadi za kijamii==
hiziHizi ni stadi ambazo humjenga na kumwezesha mhusika kujua naamna ya kuishi na watu kwa [[upendo]] na [[amani]] na kujenga [[ushirikiano]] ulio bora.vifuatavyo nniVifuatavyo ni vipengele muhimmuhimu amabvyoambavyo vinamthibitisha mtu kuwa stadi za kijamii.:
===# uwezo wa kujenga mahusiano mazuri na watu wanaokuzunguka===wanaomzunguka
===# uwezo wa kujitawala kifikra na kuhepukakuepuka misukumo asi===hasi
===# uwezo wa kutambua na kujihusisha katika kusaidia changamoto za wanajimii===wanajamii
===# [[mawasiliano]] mazuri===
 
==Stadi za maamuzi sahihi==
hiziHizi ni stadi ambazo zinamwezesha mhusika kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi wakati wa changamoto na yanapotokea machaguo mengi.kama Kama ilivyo katika stadi nyingine hiihizi pia inazina kanuni amabazoambazo ndiondizo msingi wa kupatikana kwa maamuzi sahihi, nazo ni kama ifuatavyo.
===# mawazo chanya===
===# ubunifu wa kimawazo===
===# maono ya mbeleni===
===# uwezo wa kufanya maamuzi===
 
==vyanzoVyanzo vya stadi za maisha==
watuWatu hujifunza/kuiga stadi za maisha katika sehemu, makundi au watu mbalimbali ila sehemu au vitu amabavyoambavyo ndio msingi wa stadi za maisha ni hizi zifuatazo.
 
====Familia zetu.====
hapaHapa tunajifunza na kuiga vitu kutoka kwa [[wazazi]] au ndugund[[u]]gu zetu kwasababukwa sababu tunaishi nao kwa muda mreefu, hususani katika kipindi cha ukuaji wetu ambacho ndiondicho kipindi [[Kichwa|vichwa]] vyetu vinadakavinapodaka na kukariri mambo mengi.
 
====Taasisi za kielimu.====
hapaHapa mara nyingi ni kupitia maarifa tunayopata kwa kufundishwa na [[wakufunzi]] hususadi mashuleni[[Shule|shuleni]], [[Vyuo|vyuoni]] na kadhalika.
 
==Sadi=Jamii za kijamiizetu===
tofautiTofauti na [[familia]] kuna [[kundi]] jingine kubwa ambalo linatuzunguka, hivyo na lenyewe pia linamchangolina mchango katika kutujenga kifikra na kuenedelezakuendeleza stadi zetu za kimaisha.
hizi ni stadi ambazo humjenga na kumwezesha mhusika kujua naamna ya kuishi na watu kwa upendo na amani na kujenga ushirikiano ulio bora.vifuatavyo nni vipengele muhim amabvyo vinamthibitisha mtu kuwa stadi za kijamii.
===uwezo wa kujenga mahusiano mazuri na watu wanaokuzunguka===
===uwezo wa kujitawala kifikra na kuhepuka misukumo asi===
===uwezo wa kutambua na kujihusisha katika kusaidia changamoto za wanajimii===
===mawasiliano mazuri===
 
====Imani/Dini.====
==stadi za maamuzi sahihi==
imani tofauti[[Imani]] tofautitofautitofauti zimekuwa zikitoa mafunzo mengi ya kidini amabayoambayo yamekuwa yakihusika katika kuwajenga wahuminiwaumini wake.kwamfano Kwa mfano imani ya kikristo[[Kikristo]] imekuwa ikifundisha juu ya [[amri]] kuu ya [[upendo]], kitu ambacho ni stadi muhimu inayowezesha mtu kuishi vizuri na watu katika jamii yake.
hizi ni stadi ambazo zinamwezesha mhusika kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi wakati wa changamoto na yanapotokea machaguo mengi.kama ilivyo katika stadi nyingine hii pia ina kanuni amabazo ndio msingi wa kupatikana kwa maamuzi sahihi,nazo ni kama ifuatavyo.
===mawazo chanya===
===ubunifu wa kimawazo===
===maono ya mbeleni===
===uwezo wa kufanya maamuzi===
 
{{mbegu-utamaduni}}
==vyanzo vya stadi za maisha==
[[Jamii:Elimu jamii]]
watu hujifunza/kuiga stadi za maisha katika sehemu,makundi au watu mbalimbali ila sehemu au vitu amabavyo ndio msingi wa stadi za maisha ni hizi zifuatazo.
[[Jamii:Maadili]]
====Familia zetu.====
[[Jamii:Saikolojia]]
hapa tunajifunza na kuiga vitu kutoka kwa wazazi au ndugu zetu kwasababu tunaishi nao kwa muda mreefu hususani katika kipindi cha ukuaji wetu ambacho ndio kipindi vichwa vyetu vinadaka na kukariri mambo mengi.
====Taasisi za kielimu.====
hapa mara nyingi ni kupitia maarifa tunayopata kwa kufundishwa na wakufunzi hususadi mashuleni, vyuoni na kadhalika.
====Jamii zetu.====
tofauti na familia kuna kundi jingine kubwa ambalo linatuzunguka hivyo na lenyewe pia linamchango katika kutujenga kifikra na kuenedeleza stadi zetu za kimaisha.
====Imani/Dini.====
imani tofauti tofauti zimekuwa zikitoa mafunzo mengi ya kidini amabayo yamekuwa yakihusika katika kuwajenga wahumini wake.kwamfano imani ya kikristo imekuwa ikifundisha juu ya amri kuu ya upendo kitu ambacho ni stadi muhimu inayowezesha mtu kuishi vizuri na watu katika jamii yake.
imeandaliwa na <u>BRIAN PATRICK MANI</U>:ALFAGEMS SECONDARY SCHOOL