Mtumiaji:Kipala/kigezo:Visiwa

Kipala/kigezo:Visiwa
jina la kienyeji: {{{jina la kienyeji}}}
Sobriquet: {{{sobriquet}}}
[[Image:{{{image name}}}|frameless|]]
{{{image caption}}}
Jiografia
[[Image:{{{locator map}}}|{{{locator map size}}}|]]
{{{map caption}}}
Mahali{{{location}}}
Majira{{{coordinates}}}
Funguvisiwa{{{archipelago}}}
Idadi ya visiwa{{{total islands}}}
Visiwa vikuu{{{major islands}}}
Eneo{{{area}}} ({{{rank}}})
Urefu{{{length}}}
Upana{{{width}}}
Urefu wa pwani{{{coastline}}}
Mwinuko{{{elevation}}}
Mwinuko wa juu{{{highest mount}}}
Nchi
{{{country}}}
{{{nchi vitengo vya utawala cheo}}}{{{nchi vitengo vya utawala}}}
{{{nchi vitengo vya utawala cheo 1}}}{{{nchi vitengo vya utawala 1}}}
{{{country admin divisions title 2}}}{{{country admin divisions 2}}}
Mji mkuu{{{country capital}}}
Mji mkubwa{{{country largest city}}} (pop. {{{country largest city population}}})
{{{country leader title}}}{{{country leader name}}}
{{{country 1}}}
{{{country 1 admin divisions title}}}{{{country 1 admin divisions}}}
Mji mkuu{{{country 1 capital}}}
Mji mkubwa{{{country 1 largest city}}} ({{{country 1 largest city population}}})
{{{country 1 leader title}}}{{{country 1 leader name}}}
{{{country 2}}}
{{{country 2 admin divisions title}}}{{{country 2 admin divisions}}}
Mji mkuu{{{country 2 capital}}}
Mji mkubwa{{{country 2 largest city}}} ({{{country 2 largest city population}}})
{{{country 2 leader title}}}{{{country 2 leader name}}}
{{{country 3}}}
{{{country 3 admin divisions title}}}{{{country 3 admin divisions}}}
Mji mkuu{{{country 3 capital}}}
Mji mkubwa{{{country 3 largest city}}} ({{{country 3 largest city population}}})
{{{country 3 leader title}}}{{{country 3 leader name}}}
{{{country 4}}}
{{{country 4 admin divisions title}}}{{{country 4 admin divisions}}}
Mji mkuu{{{country 4 capital}}}
Mji mkubwa{{{country 4 largest city}}} ({{{country 4 largest city population}}})
{{{country 4 leader title}}}{{{country 4 leader name}}}
{{{country 5}}}
{{{country 5 admin divisions title}}}{{{country 5 admin divisions}}}
Mji mkuu{{{country 5 capital}}}
Mji mkubwa{{{country 5 largest city}}} ({{{country 5 largest city population}}})
{{{country 5 leader title}}}{{{country 5 leader name}}}
{{{country 6}}}
{{{country 6 admin divisions title}}}{{{country 6 admin divisions}}}
Mji mkuu{{{country 6 capital}}}
Mji mkubwa{{{country 6 largest city}}} ({{{country 6 largest city population}}})
{{{country 6 leader title}}}{{{country 6 leader name}}}
Jina la wakazi{{{demonym}}}
Idadi ya wakazi{{{population}}} (as of {{{population as of}}})
Makabila / vikundi{{{ethnic groups}}}
Tovuti rasmi{{{website}}}
{{{additional info}}}
Nyaraka[umba]