Ufundi ni ujuzi au maarifa aliyonayo binadamu katika kufanya jambo fulani.

Ufundi wa kuchonga

Katika kueleza dhana ya ufundi tunamhusisha binadamu zaidi, kwani ndiye mwenye ujuzi wa pekee unaomtofautisha na viumbe hai wengine.