Open main menu
Aina za kijivu

Kijivu ni jina la kutaja aina za rangi zinazocheza kati ya nyeusi na nyeupe kwa kuzichanganya kwa kadri tofautitofauti.

Jina la rangi latokana na majivu. Simiti ina rangi ya kijivu, pia tembo inaweza kuonyesha rangi hii.

Aina za kijivuEdit

Kuna aina nyingi za kijivu na jedwali hapo chini inaonyesha aina mbalimbali zinazopatikana kwa matumizi ya intaneti kwa kutaja majina ya Kiingereza.

HTML Colour Name Sample Hex triplet
(rendered by name) (rendered by hex triplet)
gainsboro #DCDCDC
lightgray #D3D3D3
silver #C0C0C0
darkgray #A9A9A9
gray #808080
dimgray #696969
lightslategray #778899
slategray #708090
darkslategray #2F4F4F
 
Warm grey Cool grey
Mixed with 6% yellow. Mixed with 6% blue.

en:Grey