lugha
sw Mtumiaji huyu ni mwongeaji wa Kiswahili Fasaha.

Mlimanzila.

KWC Mtumiaji huyu ni mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
KWC Mtumiaji huyu ni mshiriki katika Shindano la Wikipedia ya Kiswahili la 2009.   (Submissions)