Jahazi (kutoka neno la Kiarabu) ni chombo ambacho hutumika kusafiri majini na hasa hutumiwa na watu wa hali ya chini.

Jahazi pembezoni mwa bahari

Pia hutumika katika kazi za uvuvi kwa wavuvi wadogowadogo na matumizi ya usafiri wa maeneo madogomadogo.