Kimisri

Kimisri ni lugha ya kale ya Misri. Kiliandikwa kwa kutumia hiroglifi.

Kimisri kilivyoandikwa.

Kilipoendelea kikaja kuwa lugha ya liturujia ya Kanisa la Misri ambayo inatumika hata leo katika ibada, ila si katika maisha.