Kizingiti (tarakilishi)

Katika utarakilishi, kizingiti ni jinsi ya ulandanishi (kwa Kiingereza: barrier in computer science). Neno kizingiti linamaanisha kwamba amri ya tarakilishi haiwezi kuendelea ikiwa amri za awali hazifanyiki.

MfanoEdit

Amri hii ya C++ inatumia vizingiti :

struct barrier_type

{

  // how many processors have entered the barrier

  // initialize to 0

  int arrive_counter;

  // how many processors have exited the barrier

  // initialize to p

  int leave_counter;

  int flag;

  std::mutex lock;

};


// barrier for p processors

void barrier(barrier_type* b, int p)

{

  b->lock.lock();

  if (b->leave_counter == p)

  {

    if (b->arrive_counter == 0) // no other threads in barrier

    {

      b->flag = 0; // first arriver clears flag

    }

    else

    {

      b->lock.unlock();

      while (b->leave_counter != p); // wait for all to leave before clearing

      b->lock.lock();

      b->flag = 0; // first arriver clears flag

    }

  }

  b->arrive_counter++;

  int arrived = b->arrive_counter;

  b->lock.unlock();

  if (arrived == p) // last arriver sets flag

  {

    b->arrive_counter = 0;

    b->leave_counter = 1;

    b->flag = 1;

  }

  else

  {

    while (b->flag == 0); // wait for flag

    b->lock.lock();

    b->leave_counter++;

    b->lock.unlock();

  }

}

MarejeoEdit

 • Petzell, M. (2005). Expanding the Swahili vocabulary. Africa & Asia, 5, 85-107.