Shati (kutoka neno la Kiingereza "shirt") ni nguo inayovaliwa na binadamu eneo la juu la mwili wenye ukosi na mikono kwa ajili ya kusitiri mwili wenyewe.

Shati Charvet Place Vendôme la miaka ya 1930, Norsk Folkemeuseum, Oslo, Norwe.