Wajibu ni kazi au jambo fulani ambalo ni lazima ufanye au kutimiza.

Mwalimu akitimiza wajibu kwa wanafunzi wake.
Mainjinia wakitimiza wajibu wao.
Kenneth Harris akitimiza wajibu wake maabara.

Kila mtu ana wajibu wake, hata kama ni baba wa familia.

Mifano ya wajibu:

  • wa baba:
  • kulinda familia yake
  • kusomesha watoto wake
  • kufanya kazi kwa bidii
  • wa mama:
  • kumsaidia baba kazi
  • kuwapa watoto upendo, kwani mama ndiye anayekaa na watoto kwa muda mwingi kuliko baba ila si mama tu
  • kufanya kazi