Open main menu

Karne ya 11 ilikuwa kipindi cha miaka mia moja kati ya 1001 na 1100. Kikamilifu kilianza tarehe 1 Januari 1001 na kuishia 31 Desemba 1100. Namba zake zinafuata hesabu ya miaka "baada ya Kristo".

Kama kila "karne" ni kipindi kinachohesabiwa kwa hiari ya kibinadamu kwa sababu ni mgawanyo wa kalenda tu: katika hali halisi maendeleo na mabadiliko makubwa hayafuati migawanyo ya kalenda ya kibinadamu.

Kuna mambo mengi yaliyotokea wakati wa karne hii, kama haya yafuatayo.

Watu na matukioEdit