Jamii inahusu elimunafsia ambayo ni fani mojawapo ya elimu jamii.